Forskning & referenser

Läs vår PDF: Dentokraft utvärdering 2009, sammanställd av Leif Leisnert, klinikchef, Malmö Tandläkarhögskola, och nedanstående utlåtande:

Utlåtande från en framstående specialist och medicine doktor inom bettfysiologi

Dentokraft är ett motionsredskap för både ansiktets muskulatur och tandupphängningsapparaten. Den består av ett hårt skaft och en tuggdel i ett mjukare medicinsk gummimaterial. Tuggdelen är utformad efter tandbågarna för att vara lättanvänd och kunna ge maximal effekt.

Den ökade stressen i samhället leder till att allt fler individer gnisslar och pressar tänder, både dag- och nattetid. Detta leder till att musklerna blir hyperaktiva, spända vilket i sin tur resulterar i en ishemi, dvs. syrebrist. Vid syrebrist frisätts inflammationsframkallande molekyler som i sin tur initierar smärtfortledningen och detta resulterar i muskelsmärta.

Muskelsmärtan kan yttra sig som enbart ren smärta, men kan också orsaka tuggsvårigheter, nedsatt gapförmåga, svårigheter att tala och spänningshuvudvärk. Genom att dagligen använda Dentokraft i några minuter, tillsammans med uppmjukande, stretchande rörelser ökar blodcirkulationen i musklerna. Med ökad blodcirkulation ökar även syrehalten i muskeln vilket leder till att frisättningen av inflammationsframkallande molekyler avtar och smärtan minskar/försvinner. När smärtan har försvunnit så leder fortsatt användning av Dentokraft till att munslutar och munöppnarmusklerna stärks och på så sätt minskar risken att smärtan återkommer, dvs. Dentokraft kan användas både i behandlande syfte men även profylaktiskt.

Utöver musklerna så påverkar även Dentokraft tandupphängningsapparaten. Vid tuggning så stimuleras och stärks periodontalligamenten, dels genom att de tränas genom tuggningen, dels genom ökad blodcirkulation. Dessutom så ökar salivsekretionen genom tuggning på Dentokraft. Vid ökad salivsekretion så minskar bakteriekoncentrationen samtidigt som sockerkoncentrationen i munnen också minskar. Detta i kombination med den mekaniska nötningen som sker vid tuggning, leder till minskad plackbindning, minskad plackbildning leder till minskad risk för parodontit och detta i kombination med den minskade sockerkoncentrationen pga. ökad salivation kan leda till minskad kariesrisk.

Sammanfattningsvis så är Dentokraft mycket lättanvänd, inga komplicerade rörelseprogram behövs, det går fort och Dentokraft påverkar inte bara smärta utan kan användas profylaktiskt för att förhindra framtida besvär i musklerna och tuggapparaten.

Spänningshuvudvärk lindras genom avslappningen som fås i musklerna och detta leder även till en djupare och längre sömn. Tuggförmågan och tandupphängningsapparaten stärks.

Fördelar med Dentokraft:

  •  Dentokraft är mycket lättanvänd
  •  Dentokraft´s tuggdel är utformad för att ge maximal effekt
  •  Minskar risken för parodontit (tandlossning)
  •  Tänderna sitter bättre och tuggförmågan stärks
  •  Minskad risk för karies och plackbildning
  •  Regelbunden användning av Dentokraft kan minska tandgnissling dag och nattetid
  •  Spänningshuvudvärk lindras
  •  Mindre spänningar i käkmuskulaturen leder till djupare och längre sömn
  •  Smärta i käkmuskulaturen försvinner vid regelbunden träning
  •  Dentokraft används både som behandlande och profylaktiskt redskap